Chcete stavať vlastný rodinný dom, no nemáte svoj stavebný pozemok? Našli ste plochu, ktorá sa vám zdá ideálna pre vaše budúce bývanie a rozmýšľate, že ju kúpite? Toto si ešte pred tým zistite.

pozemok2-370x290

Jeden pozemok, jedna parcela

Stavebný pozemok nepredstavuje práve najnižšiu investíciu, a preto by ste si mali byť istí, že vám nespôsobí žiadne problémy. V súčasnosti majú mnohé parcely množstvo vlastníkov z dôvodu nie príliš vydarených dedičských konaní. A ak sa má na parcele diať akákoľvek zmena, musia s ňou súhlasiť naozaj všetci vlastníci bez ohľadu na to, akú pomernú časť vlastnia. Ľudia sú nevyspytateľní, teda nikdy neviete, čo si zaumienia. Ak nechcete byť rukojemníkom ostatných, kupujte len taký pozemok, ktorý je súčasne aj jednou stavebnou parcelou bez iných majiteľov.

Pozemok musí byť vedený ako stavebný, nie ako poľnohospodárska pôda

Zistite si, či je pozemok aj v katastri vedený ako stavebný a nie ako poľnohospodárska pôda. Na nej totiž nemôžete stavať, a preto nedostanete stavebné povolenie. Pozemok sa dá samozrejme z poľnohospodárskej pôdy vyňať, no v niektorých prípadoch to možné nie je. Aj preto si tieto skutočnosti overte na obvodnom pozemkovom úrade.

Prístupová cesta a potrebné siete

Určite by ste sa na svoj pozemok radi bezproblémovo dostali a nemuseli ste v budúcnosti riešiť spory ohľadom prístupových ciest. Nikdy si preto nekupujte stavebný pozemok, ku ktorému nevedie priama prístupová cesta. Zároveň si zistite, či je naň možné priviesť všetky potrebné siete, v opačnom prípade môžete mať výrazné problémy pri kolaudácií.

Preštudujte si územnosprávny plán

Do využitia pozemku zasahuje aj príslušná samospráva, ktorá v svojom územnosprávnom pláne určuje, či sa v danej lokalite plánuje uskutočňovať výstavba  alebo nie. Pred kúpou si preto tento plán preštudujte a na základe neho zvážte, či ju aj uskutočníte. Z plánu zároveň zistíte charakter budúcich výstavieb v okolí pozemku, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu vášho bývania.