V prípade, že ste sa rozhodli predávať nehnuteľnosť, potrebujete disponovať viacerými dokladmi. Len s nimi totiž môže prebehnúť celý proces predaja a prepisu vlastníctva na nového majiteľa. Čo všetko si teda pripravte ešte pred tým, než začnete ponuku vôbec inzerovať a čo v prípade, že nájdete potenciálneho kupca?

ID-10075756-e1439397473326

Ak predávate nehnuteľnosť vo forme bytu, na jej predaj je nevyhnutné mať k dispozícii nasledujúce doklady:

 • List vlastníctva, ktorý spôsobilý na právne úkony
 • Katastrálnu mapu (kópiu)
 • Preukázanie nadobudnutia bytu vo forme zmluvy o prevode bytu do vlastníctva
 • V prípade, ak je vlastníkom bytu 2 alebo viac osôb, tak aj písomný súhlas na predaj bytu od všetkých jeho spolumajiteľov s overenými podpismi u notára
 • Znalecký posudok, najmä ak bude byt kúpený s využitím financovania prostredníctvom hypotéky

V prípade, že predávate dom, spolu s vyššie uvedenými dokumentmi si pripravte aj nasledujúce:

 • Stavebné plány a stavebné povolenie
 • Kolaudačné rozhodnutie
 • Geometrický plán

Ak prebehla ústna dohoda o budúcej kúpe, predávajúci musí zabezpečiť vypracovanie:

 • Rezervačnej zmluvy, ktorá je písomnou zárukou, že majiteľ nehnuteľnosť predá konkrétnemu kupujúcemu a nebude ju už ďalej ponúkať iným záujemcom. Kupujúci takto získava čas na zabezpečenie financovania
 • Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorú niekedy vyžaduje banka na poskytnutie hypotéky. Sú v nej uvedené všetky informácie ako v budúcej kúpnej zmluve spolu s dátumom, kedy bude uzavretá
 • Kúpnej zmluvy

So získaním či vypracovaním všetkých dokladov vám pomôže aj každá realitná kancelária

Foto: freedigitalphotos.net