V okolí našich obydlí sa nachádza neustále menej zelene. Stromy a trávnaté plochy ustupujú ďalšej výstavbe, cestám či parkovacím miestam. No na vytvorenie zdravého prostredia na život sú jednoducho potrebné. Aj preto je v súčasnosti veľmi populárne riešenie zelených striech. Tie jednak čiastočne nahradia chýbajúcu zeleň, no navyše vylepšia vlastnosti budovy.

zelena strecha

Ako vystavať zelenú strechu?

Ekologická revitalizácia je hlavným dôvodom, prečo sú zelené strechy využívané najmä v mestách. Je možné ich jednoducho zriadiť na strechách obchodných centier, verejných inštitúcií, ale aj rodinných domov. Zelené strechy sa vytvárajú na izolovanom podklade, na ktorý sa aplikuje geotextília, drenáž vo forme štrku a na ňu sa následne nanáša vrstva vhodného substrátu, pričom v súčasnosti sa využíva najmä substrát s obsahom minerálnej vlny. Odporúča sa vo výške 3 až 10 cm. Na substrát sa vysadzujú plazivé rastliny, ktoré sú suchomilné. Vhodné sú napríklad rozchodníky, dúška materiná či rozličné skalné ruže. A to najmä z dôvodu nadmernej expozície slnečnému žiareniu. Tieto druhy sú voči nemu, teplu a suchu relatívne odolné, a preto počas leta výrazne nevytvárajú suché hnedé plochy.

Green-Roof-2

Účinná prírodná termoizolácia

Ako sme už spomenuli, zelené strechy sú optimálne nielen na kompenzáciu inej zelene, ale aj na vylepšenie vlastností konkrétnej budovy. Strecha, na ktorej sa rastliny nachádzajú, je často trvácnejšia, ako strecha so strešnou krytinou. Hlavný význam však spočíva v tepelnej izolácií. Zelená strecha počas leta bráni nadmernému prehrievaniu interiéru, v zime zas bráni tepelným únikom. Znižuje tak náklady na chladenie alebo vykurovanie a navyše, vytvára aj účinnú zvukovú izoláciu. Ak je budova napojená na dažďovú kanalizáciu, znižuje sa odvod dažďovej vody z budovy, keďže zelená strecha dokáže na jednom m2  zadržať až 60 litrov.

Zeleným strechám patrí budúcnosť, a preto možno už o niekoľko rokov budú realitou takmer na každej modernej stavbe.

 Foto: cookjenshel.com