Žiadate o úver na bývanie či akúkoľvek inú pôžičku v banke? Jedným z prvých krokov, ktorý banka v procese schvaľovania finančného produktu uskutoční, je nahliadnutie do bankového registra. Ten poskytne všetky dôležité informácie o histórií hypoték a platobnej schopnosti konkrétneho klienta. Ak v ňom banka nenájde žiadne kontroverzné údaje, ste na dobrej ceste k získaniu zvoleného financovania.

loan

Kompletná správa o vašej úverovej histórii

Bankový register, oficiálne Spoločný register bankových informácií, je spoločný register 17 bánk pôsobiacich na území Slovenskej republiky, v ktorom sa zhromažďujú údaje o všetkých poskytnutých úverových produktov. A to nielen o hypotékach či spotrebných úveroch, ale napríklad aj kreditných kartách. V tomto registri sa uchovávajú informácie, ktoré k menu žiadateľa priraďujú všetky úverové produkty, ktoré využil, ich výšku, dobu splatnosti, zostávajúcu dlžnú sumu, jednotlivé mesačné splátky, ale aj to, ako ich splácal. Objaví sa v ňom aj čo i len dňové omeškanie, ktoré môže pri žiadaní o ďalší finančný produkt spôsobiť problémy. Aj preto treba byť pri splácaní naozaj poctivý, inak sa môžete pripraviť o ďalšiu pôžičku.

loan1

Ako dlho sa uchovávajú informácie v bankovom registri?

Údaje v bankovom registri sa mažú až 5 rokov po uplynutí platnosti zmluvy daného finančného produktu, čo napríklad znamená, že ak máte úver so splatnosťou na 20 rokov, informácie o ňom sa budú v registri nachádzať až 25 rokov od jeho schválenia. Odporúčame vám preto byť naozaj dôsledný a ak aktuálne nemáte dosť peňazí na uhradenie splátky, zájdite ešte pred jej splatnosťou do banky a požiadajte o odklad dátumu o niekoľko dní neskôr.

Vzájomné prepojenie bankového a nebankového registra

Okrem bánk využívajú obdobný register aj nebankové spoločnosti a iné finančné inštitúcie poskytujúce úverové produkty. Ukladajú sa doň informácie o nebankových pôžičkách či lízingoch. Dnes sú navyše oba registre navzájom prepojené, preto banka veľmi ľahko zistí, že čerpáte nebankovú pôžičku, prípadne ste mali v minulosti problém s jej splácaním.