Kvalitu života si môžeme zlepšiť rekonštrukciami jednotlivých miestností v domácnosti. Proti prírodným katastrofám však niekedy nedokážeme bojovať, aj keď sa veľmi snažíme.

bleskozvod

Pár zaujímavých trikov, ako chrániť nehnuteľnosť pred prírodnými katastrofami, vám ale prezradíme.

Odstráňte rizikové stromy

Každý z nás túži mať na záhrade okrasné, ale aj ovocné stromy. Treba si však uvedomiť, že vysoký vek stromov a stromy napadnuté škodcami môžu predstavovať vysoké riziko pre váš rodinný dom. Ak navyše máte tieto stromy v tesnej blízkosti fasády a strechy vášho domu, pri výrazných zrážkach (dažďových, ale aj snehových) môže strom spadnúť. Najmä v zime, kedy vysoká snehová pokrývka a nasiaknutá pôda môžu výrazne poškodiť všetky stromy na záhrade, by ste mali byť v pozore a sledovať každý posun vysokých stromov.

Na odstraňovanie vysokých rizikových stromov vám odporúčame najať si firmu, ktorá sa špecializuje na spilovanie rizikových stromov. Pílenie a opilovanie stromov realizujú z výšky za pomoci rebríka, plošiny, lana alebo pomocou stromolezeckej techniky. Svoju prácu si robia tak, aby nepoškodili majetok klienta.

Skontrolujte stav bleskozvodov

Montáž bleskozvodov je taká dôležitá ako WC v domácnosti. Zvláštne prirovnanie, ale chceme tým naznačiť, že bez bleskozvodov by nemala byť žiadna nehnuteľnosť. Bez bleskozvodov je váš dom ohrozený počas každej búrky. Nikdy nevieme, kde blesk udrie. Udrieť však môže práve do rodinného domu, ktorý nemá bleskozvod.

Bleskozvody chránia váš domov pred bleskmi a pred zničením. Dajte si skontrolovať stav bleskozvodov a v prípade akejkoľvek poruchy si dajte spraviť revíziu bleskozvodov.

Ak chcete ochrániť svoj domov, skontrolujte si bleskozvody, odstráňte rizikové stromy a zabráňte prenikaniu podzemnej vody do pivničných priestorov.