Z diaľnic a oporných múrov ciest až do záhrad či na skrášlenie fasády domu. To je cesta dnes mimoriadne populárnych konštrukčných prvkov zvaných gabióny. Ich suchá technológia výstavby je relatívne rýchla a nenáročná, výsledok veľmi estetický, a preto sa niet čomu čudovať, že čoraz viac majiteľov domov sa rozhoduje práve pre toto spojenie drôtov a kameňa.

kamene 1

Čo tvorí základ gabiónov?

Gabióny tvoria drôtené koše, do ktorých sa následne vkladá kamenivo podľa predstáv konkrétneho vlastníka nehnuteľnosti. Základná konštrukcia, teda drôtený kôs, je vypletaná hrubými pozinkovanými drôtmi, ktoré sa zvárajú priamo na mieste výstavby. Jednotlivé koše sa navzájom pevne spájajú drôtenými špirálami a ťahadlami, vďaka ktorým navzájom tvoria jeden funkčný celok.

Na gabióny pripravte stabilné podložie

Pred výstavbou gabiónov je nutné vytvoriť pre ne kotviaci základ. Ten však nemusí byť taký hlboký ako v prípade, že by ste chceli budovať oporný múr alebo plot z betónových blokov. Odporúča sa pripraviť výkop hlboký okolo pol metra, ktorý sa následne vysype a zhutní štrkovým materiálom vo vrstve okolo 20 cm, prípadne sa môže použiť aj 10 cm hrubá vrstva betónu. Približne v polmetrových vzdialenostiach je vhodné osadiť stabilizujúce kovové tyče, ktoré zvyšujú pevnosť celej gabiónovej konštrukcie. Na takto pripravenom základe sa môžu začať stavať samotné koše, pričom tento proces prenechajte radšej špecializovanej firme.

10

Kameň do gabiónov vyberajte starostlivo

Po vybudovaní košov sa začína s ich plnením. Voľba kameniva je závislá najmä od vkusu konkrétneho majiteľa nehnuteľnosti, v ktorej okolí sa stavia gabiónový oporný múr či plot. Kamene musia spĺňať najmä estetickú funkciu, a preto je potrebné vyberať ich naozaj poctivo. Medzi najpopulárnejšie kamenivá patrí žula, vápenec, dolomit, rula, prípadne bridlica alebo čadič. Pri plnení koša sa postupuje najskôr tak, že sa vyplní pohľadová strana gabiónu tými najkrajšími kameňmi do požadovanej štruktúry. Stredná časť gabiónu sa zasýpa menšou frakciou kameniva s veľkosťou častíc od 16 do 64 mm, čím výrazne ušetríte náklady na budovanie tejto konštrukcie.