Medzi najobľúbenejšie typy podláh v domácnostiach sa bezpochyby radia plávajúce podlahy. Ich popularita je zabezpečená najmä dostupnou cenou, výbornými vlastnosťami a montážou, ktorú svojpomocne zvládne takmer každý domáci kutil. Nachystajte si preto potrebné náradie a klaďte plávajúcu podlahu spoločne s našim návodom.

0plava

Vyrovnanie podlahovej plochy

Prvým krokom pri pokládke plávajúcej podlahy je odstránenie všetkých nerovností z podkladu. To docielime jednak jeho dôkladným povysávaním, no najmä položením penovej fólie. Tá okrem vyrovnania povrchu zabezpečí aj miernu zvukovú izoláciu. Ak sú nerovnosti väčšie a samotná fólia ich neodstráni, môžete namiesto nej použiť aj tenký tvrdený polystyrén.

Založenie prvého radu podlahy

Ak ste si spoločne s podlahou nezakúpili špeciálne kolíky používané pri jej kladení, vyrobte si vlastné. Nájdite doma vhodnú dosku a napíľte ju na kúsky s hrúbkou 1 až 1,5 cm. Presne takúto vzdialenosť od steny je totiž pri kladení podlahy potrebné dodržiavať. Podlaha vplyvom tepla mení svoje rozmery, a preto jednoducho potrebuje pri stene malý priestor.

0p

Medzi lamely prvého radu a stenu preto vložte tieto kolíky a využívajte ich následne aj pri ďalších. Prvú lamelu pokladajte tak, aby nášľapnú plochu pri dverách netvorila len jedna lamela, ale viacero vo vertikálnom smere. Poslednú lamelu v rade treba vždy „docvaknúť“, na čo je určené špeciálne náčinie tvaru háku

Striedanie spojov

Druhý rad podlahy je nutné položiť tak, aby sa spoje nachádzali v polovici lamely prvého radu. Aj preto musíte začiatočnú lamelu rozpíliť na polovicu. Systémom striedania spojov postupujte, až kým sa nedostanete k protiľahlej stene. V poslednom rade treba zväčša lamely rezať aj v pozdĺžnom smere. Na rezanie používajte len priamočiaru pílku, na tvorbu rozličných otvorov napríklad na kúrenárske rúrky aj špeciálne vrtáky.

Doladenie posledných detailov

Po obvode miestnosti je po položení podlahy nutné nainštalovať lišty, ktoré zakryjú medzery medzi podlahou a stenou. Tie môžete o stenu buď prilepiť, alebo priskrutkovať. Na prechody medzi jednotlivými miestnosťami využívame špeciálne prechodníky.