Väčšina ľudí kupuje nehnuteľnosti s financovaním cez hypotéku, keďže mať taký objem financií v hotovosti je prakticky nemožné.  Síce vám kupujúci ponúkol jeho predajnú cenu a vy veríte, že v rovnakom objeme vám financie poskytne aj banka, ste na omyle. Banky totiž majú svoje vlastné postupy a výšku úveru nestanovujú výlučne len na základe kúpnej ceny, ale najmä znaleckého posudku. Hodnota stanovená odborníkom je potom rozhodujúca.

flst

Financovanie hypotékou na 100% investície dnes už po zásahoch NBS nie je možné. Banky musia vyžadovať spolufinancovania, aspoň v hodnote 10% z ceny nehnuteľnosti. A tá sa odvádza od odborného znaleckého posudku. V niektorých prípadoch ho banka môže ponúknuť sama, alebo si ho zabezpečíte vy, využitím služieb znalcov zapísaných v Zozname znalcov MS SR, napríklad Dobryznalec.sk. Vo všeobecnosti sa odporúča využiť druhú možnosť, keďže znalci banky pracujú pre banku, a preto môžu odhadovanú cenu stlačiť nadol. A to negatívne ovplyvní výšku vašej hypotéky. V prípade, že je odhadnutá cena nižšia ako predajná cena, hypotéka je poskytnutá len v hodnote stanovenej posudkom. V opačnom prípade, kedy je posudkom stanovená odhadovaná cena vyššia ako predajná, sa hypotéka posudzuje podľa predajnej ceny.

Len zapísaný znalec a ideálne z daného regiónu

Väčšina súkromných znalcov pracuje efektívne pre klienta, a to za rozumné peniaze a krátky čas tak, aby tvorbou posudku zbytočne nepredlžovali čas vybavovania úveru v banke. Dôležité je vybrať si zapísaného znalca, pretože posudok od neakreditovaného nie je akceptovaný. Zoznam zapísaných znalcov je dostupný aj na stránke Zoznam-znalcov.sk.

Výhodné je vyberať si znalca priamo podľa kraja, prípadne okresu, kde sa daný byt nachádza. Takýto znalec totiž pozná lokálne pomery, a preto vie cenu nehnuteľnosti odhadnúť oveľa lepšie ako niekto mimo daný región. Zoznam znalcov na webe expresnyposudok triedi znalcov práve podľa regiónu, na ktorý sa špecializujú.