V posledných rokoch sa v správach často objavujú reportáže o vyhorených domoch či chatách, kde príčinou požiaru bola neodborná inštalácia vykurovacieho telesa v podobe krbu či kachlí. I keď sa môže zdať, že tieto tradičné zdroje tepla domova si dokáže zabudovať každý šikovný majster, predsa len treba disponovať dávkou vedomostí s zručností, aby boli práve prevedené s maximálnym ohľadom na bezpečnosť.

krb

Odborník je nevyhnutný už na začiatku

Aby boli kachle či krbové vložky efektívne, odborník je potrebný už na začiatku, pri ich plánovaní. Musia byť totiž umiestnené na správnom mieste tak, aby bola zabezpečená rovnomerná distribúcia tepla do okolitého priestoru a na poschodie cez prípadné prieduchy. Kúrenár tiež dokáže zhodnotiť, ako výkonnú pec si daný priestor vyžaduje, čím sa vyhnete poddimenzovaniu alebo opačnému efektu. Obzvlášť dôležité je využiť služby odborníka kúrenára, ak sa krb či kachle zapájajú aj na teplovodný systém. Jednak na jeho správne naplánovanie, výstavbu a napojenie vykurovacieho telesa.

Prvoradá je bezpečnosť

Pri predpríprave na krb a kachle a pri ich samotnej inštalácií sa musí myslieť hlavne na ich bezpečnú prevádzku. Nielen upraviť priestor v ich bezprostrednom okolí tak, aby sa vylúčila možnosť prípadného vznietenia, ale aj realizácia komína a jeho pripojenie k telesu. Odporúča sa využiť kvalitné komínové systémy a komín si nechať postaviť profesionálom, takisto si nechať poctivo prekontrolovať komín revíznemu technikovi ešte pred jeho spustením do prevádzky. Okrem zvýšenia bezpečnosti sa docieli aj zabezpečenie dlhšej životnosti komína. Osobitná pozornosť sa musí venovať prevedeniu prieduchov, pretože to je najčastejší kritický bod spôsobujúci nešťastné náhody. Investuje preto do kvalitných materiálov a kvalitných pracovníkov so skúsenosťami, čím ochránite váš domov pred možnou katastrofou.