Podozrivo nízka cena nehnuteľnosti môže v sebe niesť skrytý zádrheľ. Ním je často vecné bremeno. To niekedy výrazne narušuje vlastnícke práva na konkrétnu nehnuteľnosť a jej majiteľovi nedáva iný výber, ako strpieť inú osobu alebo osoby, ktoré majú právo na jej využívanie. Kupovať preto takúto nehnuteľnosť alebo nie?

0brem

paragraf

Čo je to vecné bremeno

Na začiatok si uveďme, čo je to vecné bremeno. Občiansky zákonník ho popisuje ako obmedzenie vlastníka nehnuteľnosti v prospech iných osôb, pričom vlastník je povinný niečo strpieť, zdržať alebo konať, čo je popísané v liste vlastníctva ako ťarcha. Každé jedno vecné bremeno vzniká spísaním zmluvy vkladanej do katastra nehnuteľností, pričom najčastejšie sa tieto zmluvy tvoria pri dedičských konaniach. Bremeno na nehnuteľnosť však môže udeliť aj príslušný štátny orgán.

Kedy sa dá zniesť

Vecné bremená niekedy vyplývajú z charakteru samotnej nehnuteľnosti a jej okolia. Typickým príkladom je umožnenie prechodu susedom cez pozemok, ktorý naň nemajú inú prístupovú cestu či možnosť nechať viesť cez pozemok rozličné inžinierske siete buď pre verejný záujem, alebo ich zabezpečenie k susediacim pozemkom. Tieto obmedzenia vlastníckeho práva sa zväčša dajú strpieť a je na individuálnom posúdení každého kupca, či je ich schopný znášať.

Kúpa bytu aj s osobou, ktorá v ňom žije

Horší prípad však nastáva v prípade, ak je majiteľ nehnuteľnosti uloženým vecným bremenom povinný strpieť nažívanie inej osoby na jeho majetku. Obvyklý prípad je predaj bytu s podmienkou, že majiteľ umožní osobe v ňom žijúcej jeho doživotné užívanie. Takáto situácia je naozaj komplikovaná a nevyspytateľná, pretože kupec naozaj nevie, do čoho investuje. Navyše, podľa zákona osoba oprávnená užívať nehnuteľnosť na základe vecného bremena nie je majiteľom, a preto nie je povinná znášať náklady, a to napríklad dane za nehnuteľnosť, ale aj všetky náklady na základný chod nehnuteľnosti vrátane platieb za energie. Ak by chcel majiteľ nehnuteľnosť s takouto formou vecného bremena predať, je veľmi nepravdepodobné, že nenájde ochotného záujemcu, ktorý by ho bol schopný znášať. Aj preto sa zväčša neodporúča kupovať nehnuteľnosti s vecným bremenom doživotného užívania.