Kúpa domu, bytu či pozemku je investíciou v rádoch niekoľkých desať tisícov eur. Aj preto pri platení za ne musíme byť maximálne opatrní. Nikdy totiž neviete, či predávajúcemu môžete skutočne veriť. Ak si myslíte, že mu odovzdáte peniaze pri popise kúpnej zmluvy, podáte návrh do zápisu do katastra a nehnuteľnosť je vaša, mýlite sa. Definitívu za celým procesom dá až ukončenie procesu zápisu do katastra, ktorý môže trvať až niekoľko mesiacov. Navyše, kataster je oprávnený v niektorých prípadoch zápis odmietnuť. Ako sa teda má realizovať platba za nehnuteľnosť, aby boli vaše peniaze v bezpečí pred všetkými nástrahami?

ID-100347229

Pri hypotéke je platba na pleciach banky

Najjednoduchšie prebieha platba v prípade, ak bývanie financujete hypotékou. Vtedy rieši zväčša všetko banka. S predávajúcim podpíše zmluvu, ktorou sa do listu vlastníctva vkladá záložné právo na nehnuteľnosť pre danú banku. Až po jeho uskutočnení uvoľní banka peniaze na účet predávajúceho. V niektorých prípadoch tak urobí až vtedy, keď je ukončené katastrálne konanie a na liste vlastníctva je napísaný už druhý majiteľ.

ID-10040020

Vinkulovaný vklad

Pokiaľ disponujete hotovosťou, bezpečnosť prevodu ostáva na vás. Vtedy máte dve základné možnosti, pričom tou prvou je vinkulovaný vklad. Ten funguje na nasledovnom princípe. Kupujúci si vo vybranej banke zloží účet určený na vinkuláciu a vloží naň potrebné financie. Pri spísaní zmluvy kupujúci uvedie meno a účet predávajúceho, na ktorý banka automaticky prevedie financie po predložení listu vlastníctva, kde je ako majiteľ uvedený už kupujúci. Počas celého správneho procesu sú vložené peniaze zmrazené a žiadna strana s nimi nemôže manipulovať. Ak náhodou kataster odmietne uskutočniť prevod vlastníckych práv, peniaze bude mať kupujúci po vypršaní platnosti zmluvy o vinkulácií opäť k dispozícií.

Notárska úschova

Druhou možnosťou je notárska úschova. Tá funguje veľmi podobne ako vinkulovaný vklad, len v ňom namiesto banky vystupuje notár. Kupujúci u neho uschová financie na obdobie konania katastrálneho konania s podmienkou, že notár smie predmet úschovy vydať predávajúcemu po jeho úspešnom ukončení.

Foto: freedigitalphotos.net