S príchodom jari sa opäť môžeme pustiť do zveľaďovania našich pozemkov či do budovania malých stavieb. Napríklad oplotenia. Každý pozemok potrebuje byť jasne ohraničený tak, aby ste na ňom mali potrebné súkromie a aby bol naň zamedzený prístup osobám, ktoré u vás nemajú čo robiť. Ak hľadáte vhodný materiál a spôsob na výstavbu plotu, práve tento článok vám ponúkne inšpiráciu.

plot

Vystavať plný plot z betónových tvárnic je síce to najlepšie riešenie ponúkajúce najväčšiu intimitu, avšak aj to vôbec najdrahšie. Ak však spojíte tvárnice s iným materiálom, napríklad drevom, výstavba plotu už nebude tak vysokou investíciou. Využiť môžete napríklad plotové latky, ktoré sú dostupné, estetické, ponúkajú vysokú životnosť a na plotoch plnia svoju úlohu efektívne. Navyše, výstavbu takéhoto plotu zvládnete za pár dní, a to aj bez veľkých staviteľských zručností.

Každý pevný plot potrebuje svoje základy

Prvým krokom pri budovaní akejkoľvek pevnej stavby sú základy. A tie samozrejme musí mať aj plot. Ideálne je základy založiť v hĺbke, ktorá v zime nezamŕza, teda minimálne 50 centimetrov, na severe ešte o pár desiatok centimetrov hlbšie. Vyhĺbenú ryhu odporúčame dostatočne zhutniť vrstvou štrku a na ňu aplikovať vrstvu liateho betónu. Tým podklad aj čiastočne vyrovnáme. Výstavbu základu pokračujeme založením prvého radu betónových tvárnic. Začíname v bode, kde je betónový podklad najvyšší, prípadné nerovnosti riešime podsypaním, ideálne suchým betónom. Po založení prvého radu tvárnic pokračujeme ďalšími do požadovanej výšky, pričom jednotlivé rady prekladáme. Nevyhnutné je takisto do tvárnic vkladať železo, často postačia železné roxory. Po vystavaní základu môžeme tvárnice zaliať betónom a do úrovne zeme zasypať zeminou. Odporúčame betón nevylievať po povrch, ale skončiť na spodnej hrane posledného radu.

Nezabúdajte na stĺpiky

Po vybudovaní základov sa púšťame do murovania stĺpikov, o ktoré bude kotvená samotná výplň plotu tvorená drevenými plotovými doskami. Často postačia stĺpiky tvorené len jednou tvárnicou. Už pri zakladaní tvárnic medzi jednotlivé kusy vložte do požadovanej výšky železné pláty, na ktoré sa následne navarí kostra plotu. Po vybudovaní stĺpikov môžete tvárnice zaliať betónom a ostatný základ doliať až povrch. Aby murovaná časť plotu vyzerala esteticky, môžete ju omietnuť či aplikovať obklad, a to najmä na hornú vodorovnú plochu.

Na rad prichádza plotová výplň z plotových latiek

Plotovú výplň je ideálne vyhotoviť z dvoch materiálov, čím výrazne predĺžite jej životnosť. Kostru odporúčame vyrobiť z jokloviny. A to zvarením joklovinových hranatých tyčiek tak, aby boli o túto kostru plotové latky fixované na dvoch miestach. Takto zároveň plotovú výplň ľahšie dostanete medzi stĺpiky, keďže ju stačí navariť o zamurované železo. Následne môžete na joklovinovú kostru navrtávať plotové laty, ideálne samoreznými skrutkami. Rám natrite vopred náterom na železo, samotné plotové dosky postačí natrieť bezfarebným náterom na drevo až na samotnom plote.