Od začiatku roka 2016 bude vláda Slovenskej republiky poskytovať dotáciu na vyriešenie energetických strát domov. Príspevok v maximálnej výške 6 500 € však bude pridelený len v prípade, ak bude budova kompletne zaizolovaná, teda s vymenenými oknami, zateplenou fasádou a izolovanou strechou. Aké podmienky budú musieť spĺňať záujemcovia o dotáciu na zateplenie a ako o ňu žiadať?

energy-efficiency-154006_1280

Nárok na získanie dotácie na zateplenie bude mať každý vlastník rodinného domu, ktorý je v užívaní aspoň po dobu 10 rokov. Získanie dotácie však nie je limitované len vekom, ale aj rozlohou nehnuteľnosti. Príspevok na zateplenie domu tak nebude využiteľný na veľkometrážne domy. V prípade jednopodlažných domov je maximálna obytná plocha stanovená na 150 m2, v prípade dvojpodlažných na 250 m2.

Žiadosť o pridelenie príspevku bude zverejnená na po 1.januári.2016 na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Tú bude potrebné zaslať ministerstvu spoločne so všetkými dokladmi. Príspevok bude poskytnutý až po ukončení všetkých prác, a to do 90 dní v prípade, že občan o dotáciu požiada po skončení realizácie. Ak však žiadosť odovzdá pred alebo počas realizácie zateplenia, príspevok bude vyplatený až 90 dní od ukončenia prác, maximálne však do obdobia 15 mesiacov.

Spoločne so žiadosťou musí žiadateľ o príspevok dodať aj všetky faktúry a doklady spojené s uskutočnenými prácami. Všetky musia byť vykonané oficiálnou cestou, a preto si na práce musí majiteľ domu najať firmu alebo živnostníka. Spoločne s faktúrami je potrebné doložiť aj projekt zateplenia a energetický certifikát nehnuteľnosti.

Dotácia na zateplenie bude poskytovaná vo výške maximálne 30% z celkových nákladov, pričom finančný limit je stanovený na 6 000€. Sumu vo výške 500€ bude možné získať ako kompenzáciu za náklady spojené s vypracovaním projektu a energetického certifikátu.

Foto: pixabay.com