Bežný človek postaví počas svojho života len jeden dom (ak vôbec) – ten svoj. Dalo by sa povedať, že existujú dva typy ľudí – tí, ktorí majú vysnívaný dom nakreslený vo svojej hlave a potrebujú len, aby ho niekto premietol na reálne výkresy a potom sú tu tí, ktorí chcú len pohodlne bývať a nemajú špeciálne nároky. Oba typy  si však môžu nechať ušiť dom na mieru.

djs-mojebyvanie

Projekty rodinných domov na mieru sú populárnym spôsobom, ako prísť k bývaniu, ktoré bude spĺňať všetky požiadavky klienta a zároveň bude odrážať jeho individualitu a štýl. Ich náprotivkom sú katalógové domy, pri ktorých je menšia šanca, že budú spĺňať predstavy na 100 %. Vďaka bohatej ponuke rôznych architektonických kancelárií sa však k ideálnemu projektu môže priblížiť aj ten katalógový.

Architektonická kancelária počúva a kreslí, vy rozprávate

Každý individuálny projekt je výsledkom viacerých faktorov, ktoré vstupujú do procesu jeho tvorby. Počas architektonickej štúdie sa zisťujú najmä požiadavky klienta spolu s jeho finančnými možnosťami a lokalitou, kde bude budúca nehnuteľnosť stáť. Ak nie je v možnostiach architekta navštíviť pozemok osobne, vyžadovať bude minimálne jeho fotografie. Až neskôr vzniká prvý projekt pre územné rozhodnutie, kde je presne určené napríklad to, aká bude maximálna výška objektu, jeho dispozičné riešenie či odstupy od okolitých budov a hraníc pozemku. Sú v ňom načrtnuté aj predbežné návrhy statiky alebo kúrenia.

V tejto fáze však stále nebudete mať v rukách hotový projekt. Architektonická kancelária musí pre potreby stavebného povolenia vypracovať projekt, podľa ktorého je už možné zrealizovať stavbu, avšak až na základe nadobudnutia povolenia na stavbu. Realizačný projekt je potom už poslednou fázou, vďaka ktorej budete mať v rukách detailné vypracovanie domu spolu s konštrukčnými riešeniami a spracovaným rozpočtom na celú stavbu. Aj keď je možné postaviť dom aj na základe projektu pre stavebné povolenie, architekti upozorňujú, že vždy ide o nie úplne šťastné riešenie. Až v realizačnom projekte sú totiž uvedené všetky doriešené detaily, na základe ktorých je možné postaviť kvalitnú stavbu.

Nepodceňujte dokumentáciu

Mnoho ľudí berie zdĺhavý proces vytvárania konečného projektu domu ako nutné zlo. Kvalitne vypracovaná štúdia je však rovnako dôležitá ako pevné základy. Architekti pri vytváraní projektu spolupracujú s odbornými inžiniermi (statik, zdravotechnik či projektant elektroinštalácie), čo v konečnom dôsledku zaberá množstvo času. Od toho sa tiež odvíja konečná suma za každý projekt, ktorý musí zaplatiť prácu všetkých, ktorí sa na ňom podieľali.

Na projekte domu môže stavebník ušetriť napríklad kúpou katalógového projektu, ktorého cena sa pohybuje vo výrazne nižších hladinách. Pri takýchto projektoch sa totiž predpokladá, že sa predajú viackrát, preto sa aj ich cena rozpočítava medzi viacerých klientov. Dom by mal však predovšetkým zodpovedať životnému štýlu svojho majiteľa a tiež jeho rodinnej situácii. Dôležitá je najmä jeho funkčnosť, ktorú je najlepšie predvídať na viac rokov dopredu. To, ako dom vyzerá zvonku na pohľad, je predsa vždy možné kedykoľvek zmeniť.