Nemáte vo vašej obci vybudovanú verejnú kanalizáciu? Potom potrebujete vlastný septik na skladovanie odpadovej vody, ktorý v ideálnom prípade vodu aj prečisťuje. Vtedy sa výrazne predlžuje interval vyťahovania žumpy a zároveň sa šetrí životné prostredie. To, ako takéto moderné septiky fungujú, sa dozviete práve v tomto článku.

2_komorova-SK-popis2-1024x757

Ako funguje žumpa so schopnosťou čistenia vody?

Lacný septik môže byť aj šetrný a sám prispievať k čisteniu odpadových vôd. Dôkazom toho sú dvojkomorové žumpy zložené z dvoch čiastočne oddelených častí slúžiacich na zachytávanie odpadovej vody a jej čiastočné spracovanie. Skladajú sa z dvoch nádrží. Do prvej z nich priteká odpad zo systému kanalizácie vášho domu. Na základe princípov sedimentácie dochádza k oddeleniu kalu a tekutej zložky, ktorá následne preteká do druhej komory (zbavená hrubých častíc a nečistôt). V druhej komore sa odpadová voda opäť čistí na základe jednoduchej sedimentácie, pričom v nej sedimentujú už len drobné čiastočky. Voda, teda supernatant, je do veľkej miery očistená, a preto je ju možné vypustiť do povrchových vôd. Celý systém žumpy je bezvzduchový, a teda úplne bez akejkoľvek údržby.

Vlastný dvojkomorový septik si môžete nechať vyrobiť v rôznych veľkostiach, ktoré odrážajú veľkosť domu či počet osôb v ňom žijúcich. Sú vyrobené zväčša z betónu, teda z materiálu s obrovskou životnosťou.

Ušetríte na vyťahovaní žumpy

Vďaka schopnosti samočistenia vody sa výrazne predlžuje interval na vyťahovanie žumpy odborníkmi. A to preto, že väčšina objemu odpadových vôd sa očistí a zo žumpy samovoľne odíde. Vyťahuje sa teda už len hrubý kal z dna prvej komory, a jemný kal z dna druhej komory septiku.

Uvedený typ žumpy si môžete aj vy objednať na stránke DobreZumpy.sk – ponúkame žumpy v Košiciach, ale aj iných mestách po celom Slovensku s dovezením a inštaláciou priamo mieste.