Pri žiadaní o úver na bývanie v banke pravdepodobne dostanete otázku, či spolu s úverovou zmluvou máte záujem uzavrieť aj poistenie hypotéky. To ochráni vašu rodinu pred problémami so splácaním napríklad pri trvalých úrazoch, prípadne úmrtí žiadateľa o úver.

poist

Síce poistenie hypotéky nie je povinné, no pre budúcnosť a jej istotu je naozaj vhodné ho uzavrieť. A to buď priamo v banke, alebo v akejkoľvek komerčnej poisťovni vo forme rizikového poistenia. Niektoré banky dokonca klientom s poistením úveru znižujú úrokovú sadzbu ako malú kompenzáciu za navýšenie splátky o poistné. Často je však poistné platené naraz, a to formou navýšenia celkovej výšky úveru.

Bankové alebo komerčné poistenie?

Ak uzavriete poistenie priamo v banke, je nutné si uvedomiť, že platí len pre produkt vedený v danej finančnej inštitúcií. V prípade refinancovania úveru do inej banky preto poistenie zaniká. Komerčné rizikové poistenie takéto obmedzenie nepozná a platí počas celej doby uvedenej v poistnej zmluve. Toto poistenie však obsahuje viacero výnimiek, o ktorých sa detailne porozprávajte s pracovníkom poisťovne či poistným agentom.

Čo si pred uzatvorením poistenia úveru zistiť?

Pred využitím tohto poistného produktu v banke alebo v poisťovni si podrobne preštudujte podmienky. Zistite si, za akých podmienok dochádza k poistnému plneniu, či je uznávané len pri úrazoch spôsobujúcich trvalú invaliditu a úmrtiach, alebo aj dočasne kryje splátky napríklad počas obdobia PN. Ďalej sa informujte, na akú dobu dané poistenie uzatvárate a či jeho maximálna výška predstavuje naozaj celú dlžnú sumu. Výška maximálneho krytia sa však vo väčšine prípadov postupne znižuje na základe aktuálne dlžnej sumy. Ak o úver žiadajú manželia, je vhodné si preveriť, či poistenie v prípade úrazu alebo úmrtia jedného z manželov kryje plnú výšku hypotéky alebo len jej polovičnú výšku.