Bývate v podkroví, no súperíte s nedostatočným prívodom prirodzeného slnečného svetla? Radi by ste zabezpečili jeho tok aj na miesta, kde nie je možné umiestniť okná, napríklad do chodieb či dokonca do šatníka? Práve na tento účel vám poslúžia strešné svetlovody.

svetlovod

Svetlo zadarmo

Svetlovod pracuje ako praktický zachytávač svetla na streche, ktorý ho prenáša až do interiéru. Je vhodné naň myslieť už pri výstavbe strechy a vytvoriť naň vhodné zázemie na inštaláciu pomocou špeciálnych dielcov strešného systému. Samotný svetlovod sa skladá zo exteriérovej časti určenej na zachytávanie slnečného žiarenia, tubusu zabezpečujúceho transport a vnútorného žiariča, ktorý sa podobá bežnému svietidlu. S tým rozdielom, že svieti počas dňa a na svoj výkon nepotrebuje žiadnu energiu.

Možnosť transportu až na vzdialenosť 6 metrov

Svetlovod je možné nainštalovať prakticky na akýkoľvek typ strešnej krytiny so sklonom do 60 stupňov. Moderné systémy umožňujú svetlo z exteriéru prenášať až na vzdialenosť 6 metrov, vďaka čomu dokážete svetlovodom osvetliť takú časť podkrovia, akú potrebujete.

svetlovod-sunizer

Ako naplánovať svetlovod?

Ešte pred realizáciou riešenia svetlovodu si musíte dobre naplánovať jeho umiestnenie tak, aby efektívne plnil svoju funkciu a dokázal zachytiť, transportovať a rozptýliť dostatok svetla na osvetlenie priestoru. Exteriérovú kupolu je preto vhodné umiestniť na južnú stranu strechy, ktorá je najslnečnejšia, pričom pri výbere konkrétneho miesta sa presvedčte, že naň žiaden vysoký predmet nevrhá tieň.

Systém vedenia svetla v svetlovode je ideálne navrhnúť tak, aby bol čo najkratší a bez veľkých ohybov. Tu platí jednoduché pravidlo – čím väčšiu a kľukatejšiu vzdialenosť musí svetlo prejsť, tým nižšiu intenzitu dosiahne v interiéri.

V samotnom podkroví navrhnite umiestnenie žiariča svetlovodu tak, aby mohlo svetlo voľne difundovať, a tak byť maximálne využité. Ak je to možné, nainštalujte hneď viacero svetlovodov súčasne.