V dnešnej dobe si človek nemôže byť ničím istý. Všade striehne nejaké nebezpečenstvo, ktoré človeka ohrozí najmä po jeho finančnej stránke. Práve v takýchto situáciách vám pomôže poisťovňa, ktorá poskytne nielen vám, ale aj vášmu domovu ochranu. A v prípade nejakej udalosti vám môže výrazne zlepšiť život po finančnej stránke.

insur

Je pravda, že ľudia pri poisťovaní myslia najprv na svoje veci, ako byt, dom či auto, a až potom na svoj život. Pritom ak sa stane niečo vám, váš dom či auto nebude mať kto užívať. Aj tak sa však stáva, že v praxi si ľudia jednotlivé poistenia mýlia. Pritom existuje niekoľko poistných produktov, avšak každé ponúka krytie iných rizík. Ak už teda obývate dom či byt, je na mieste otázka, či máte uzatvorené poistenie majetku.

Pred samotnou „nehodou“ vás poistenie neochráni

Výkyvy počasia, krádež či iné poistné udalosti sami ovplyvniť nemôžete. Dokonca ani poisťovňa vám nezaručí, že k nim nedôjde, no pomôže vám preklenúť zlú finančnú situáciu, ktorá môže nastať.

Poistenie majetku je dnes možné vďaka dvom typom poistenia

Ak už bývate v dome alebo byte, ako prvé by ste mali zamieriť do poisťovne, zaobstarať si ochranu pre ne. Ochranu majetku dnes môžete získať v dvoch základných typoch poistenia, a to v poistení domácnosti a nehnuteľnosti. Mnohí si ich mýlia, a keď nastanú poistné udalosti, ostávajú nemilo prekvapení. Pritom rozdiel je celkom jednoduchý. Skúste si v mysli prevrátiť svoj dom či byt naruby. Všetko, čo vám z neho vypadne, spadá do poistenia domácnosti. Všetko ostatné, čo ostane, je súčasťou poistenia nehnuteľnosti. Práve na to ľudia často zabúdajú.

Krytie rizík v rámci poistenia nehnuteľnosti

Ešte pred tým, ako navštívite konkrétnu poisťovňu, si v pohodlí domova zistite, ktorá aké produkty ponúka. Zväčša sa však stretnete s krytím rizík, ako je víchrica, krupobitie, voda z vodovodného potrubia, požiar alebo úder blesku. Rizík je viacero, pri uzatváraní zmluvy si máte možnosť vyberať. Ide zväčša o základné balíčky, ktoré v poistenie nehnuteľnosti ponúka.

Stanovenie poistnej sumy

To, koľko budete platiť, závisí od toho, aká bude stanovená poistná suma. Tá sa určuje na základe znaleckého posudku alebo dokladu o nadobudnutí nehnuteľnosti. Na rozdiel od poistenia domácnosti ide o jednoduchší proces, keďže pri ňom sám klient určuje, nakoľko ocení svoju domácnosť.

Poistiť si môžete aj rozostavanú stavbu

V rámci poistenia nehnuteľnosti si môžete poistiť nielen už existujúcu stavbu. Ak si chcete ochrániť svoju rozostavanú stavbu, aj to je možné. Pri stanovovaní poistnej sumy sa vychádza z rozpočtu na stavbu alebo poisťovne využívajú vlastné metódy.

Pri výške poistného zaváži aj to, kde sa daná poisťovaná stavba nachádza. Pri oblastiach s vyšším rizikom povodní či iných prírodných katastrof sa môže poistné zvýšiť.

Poistenie domácnosti ochráni všetky hnuteľné veci

Poistiť si majetok je dôležité. Vybrať si môžete z dvoch produktov, ktoré sme už spomenuli., Poistenie ochráni vaše osobné veci, koberce, elektrospotrebiče a podobne. Všetko, čo sa nachádza u vás doma, je poistené práve v rámci tohto poistenia.

Sami určujete, akú hodnotu má vaša domácnosť

Pri uzatváraní tohto typu poistenia budete mať však veľmi dôležitú úlohu. Pri stanovovaní poistnej sumy si totiž musíte oceniť svoju domácnosť. Každý najlepšie vie, čo sa uňho nachádza a akú to má hodnotu. Každý vie, koľko finančných prostriedkov bude potrebovať v prípade poistnej udalosti. Niektorí však veľmi radi svoju domácnosť nadhodnotia. Nie je to dobré, keďže poisťovňa v prípade potreby vypláca len skutočné náklady potrebné na opravu alebo obstaranie poškodenej veci.

Podpoistiť si svoju domácnosť však tiež nie je dobré. Podpoistením sám seba oberáte o peniaze v prípade poistnej udalosti. V skutočnosti však platí zásada, že je lepšie si svoju domácnosť mierne nadpoistiť ako podpoistiť.

Nadštandardné krytie znamená vyššie poistné

Niektoré poisťovne ponúkajú hotové balíčky, v iných si poistenie môžete vyskladať sami. Vo všetkých by ale nemalo chýbať krytie rizík, ako požiar, výbuch, voda z vodovodného potrubia, povodeň, zosuv pôdy a podobne. Okrem týchto základných rizík sa však môžete pripoistiť aj proti rozbitiu skla či vytečenej vody z akvária.

Existuje viacero nadštandardných krytí, no počítajte aj s navýšením poistnej sumy. Tá sa vám môže niekedy zdať vysoká, no v prípade poistnej udalosti sa vám to vyplatí. Nikdy totiž neviete, čo sa môže stať. Na vine nemusíte byť ani vy, ale váš sused, ktorý vás vytopil.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Niekedy však na vine ste vy alebo vaše deti, či iní členovia vašej domácnosti. V takom prípade si môžete pripoistiť aj zodpovednosť za škodu, a ak k niečomu dôjde, poisťovňa vám to preplatí.

Pozorne si prečítajte podmienky

Vy sám však viete svoju domácnosť ochrániť inštalovaním rôznych zabezpečovacích systémov, ktoré chránia pred nepredvídateľnými situáciami alebo krádežou. Ak vlastníte cennosti, radšej si ich uchovajte v trezore. Niektoré poisťovne majú totiž podmienky, za akých vám poistné plnenie bude vyplatené.

Je preto veľmi dôležité, aby ste boli oboznámení s podmienkami poistenia a poznali ich. Mnohým nevedomým sa to vypomstí pri poistnej udalosti, keď ostanú prekvapení a nahnevaní. No neprávom, keďže často nevedia, proti čomu sú poistení.

K svojmu domovu pristupujete opatrne, keďže ste sa na stavbe domu narobili a pri zariaďovaní bytu ste minuli nemalé peniaze. Preto je vhodné, ak si to poistíte, aby ste mohli spať pokojne s pocitom, že váš domov je chránený. Nie pred krádežou či poškodením, ale aby ste boli v prípade potreby zabezpečení z finančného hľadiska.