S príchodom jari sa opäť môžeme pustiť do zveľaďovania našich pozemkov či do budovania malých stavieb. Napríklad oplotenia. Každý…