Od začiatku roka 2016 bude vláda Slovenskej republiky poskytovať dotáciu na vyriešenie energetických strát domov. Príspevok v maximálnej výške…