Strecha je korunou každého bývania. Chráni dom pred poveternostnými vplyvmi, hlukom a mala by tiež v rozumnej miere brániť únikom tepla. Veď práve cez strechu ho uniká viac ako 25%. Jedným zo základných kritérií pri rozhodovaní o streche je určenie jej typu. Aké sú výhody plochých a šikmých striech?

strecha

Plochá strecha

Tento typ striech sa vyskytuje prevažne na starších budovách a domoch, no počítajú s ním aj novovybudované nehnuteľnosti. Ako plochú označujeme strechu vtedy, ak jej sklon nepresahuje 10°. Už aj z tohto údaju je patrné, že v prípade plochej strechy sa výrazne šetrí materiálom, keďže tu nie je potrebná stavba krovu. Pod strechou zároveň vzniká menšia plocha, ktorú nie je tak náročné zaizolovať, prípadne vykurovať.

Plochá strecha ako taká nemá v zásade nijaké negatívne vlastnosti. Často sa však stretávame s tým, že tieto strechy netesnia či zatekajú. Príčinou sú v takýchto prípadoch najmä zlé remeselné prevedenie, nevhodné materiály či chybné vyspádovanie strechy.

Šikmá strecha

V našich podmienkach patrí medzi najbežnejšie typy striech. O šikmej streche hovoríme vtedy, ak je v sklone 10 – 55°. Existuje viacero variantov, no medzi najčastejšie sa vyskytujúce patrí sedlová strecha, stavebne najjednoduchší typ. Relatívne jednoduché riešenie predstavuje tiež strecha pultová. Najmä v prípade novších domov či bungalovov s pôdorysom do L sa stretávame s valbovou strechou. Nech už ale ide o akýkoľvek typ šikmej strechy, hlavnou výhodou ostáva vyššia odolnosť proti poveternostným podmienkam, vďaka čomu je plášť strechy menej namáhaný a vydrží viac. Plusom sú tiež obývateľné podkrovné priestory, najmä v prípade striech s väčšou plochou.

Dôležitosť strešnej krytiny

Strešná krytina chráni aj strechy Orava pred vonkajšími vplyvmi. Oplatí sa vsadiť na betónové škridly, ktoré sú nepresiakavé, vysoko odolné voči mechanickému poškodeniu a poškodeniu mrazov a sú tiež nehorľavé.