Štát plánuje v roku 2016 prerozdeliť dotácie na zateplenie rodinných domov v celkovom objeme 30 mil. eur. Celkový príspevok na zvýšenie energetickej hospodárnosti stavby sa môže pohybovať až do výšky 6500 eur. Pohrávate sa s myšlienkou využiť túto možnosť, posunúť Váš komfort bývania na novú úroveň a znížiť účty za vykurovanie? Ak áno, nasledujúci článok vás prevedie prvými krokmi výberu izolácie pre váš domov.

Mojebyvanie.eu_pic_1

Zatepľovanie v kocke

Zateplenie budov predstavuje zlepšenie ich tepelno-izolačných vlastností za účelom zníženia energetickej náročnosti samotného objektu. Energetická náročnosť je pojem, za ktorým sa ukrývajú financie, ktoré musí užívateľ vynaložiť na vykurovanie stavby a zaťaženie životného prostredia, ktoré predstavuje výstavba a prevádzkovanie stavby. Zníženie prevádzkových nákladov stavby je jedným z hlavných faktorov prečo sa stavby vôbec zatepľujú. Ďalšími nemenej dôležitými faktormi sú tepelná pohoda interiéru, zníženie vlhkosti vo vnútri domu a zároveň aj zníženie rizika vzniku plesní v interiéri. Vo finálnom štádiu je tak možné zateplením vášho domu vytvoriť zdravšie a príjemnejšie prostredie pre život.

Výber izolácie alebo ako sa vyznať v širokej ponuke izolantov

Pred samotným výberom izolácie je nutné vykonať obhliadku objektu, preskúmať aktuálny stav obvodového a strešného plášťa budovy a v prípadoch výrazne starších objektov aj diagnostikovanie stavebnej konštrukcie. Na základe získaných dát sa zostavia tzv. fragmenty jednotlivých konštrukcií a projektant vykoná tepelno-technický výpočet. Tento výpočet investorovi prezradí aká hrúbka navrhovaného izolantu musí byť aplikovaná v zatepľovacom systéme, aby stavba vyhovela normovým požiadavkám (podľa STN 73 0540) a mohla získať energetický certifikát.

Mojebyvanie.eu_pic_2

Návrh samotného izolantu závisí od podkladovej vrstvy, na ktorú by mal byť izolant aplikovaný, geometrickej náročnosti stavby a materiálového zloženia pôvodných vrstiev zatepľovanej konštrukcie. Hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti, označovaný ako lambda, je taktiež jedným z významných parametrov, ktorý by sme pri výbere vhodného izolantu nemali prehliadať.

Materiály, ktoré slovenský trh ponúka a sú často aplikované:

  • minerálna vlna
  • striekaná izolácia
  • sklenná vata
  • polystyrén
  • prírodné materiály, napr. hlina (využívané pri stavbách z prírodných materiálov)

Zatepliť steny nestačí

Je potrebné pripomenúť že stavba nie je tvorená len stenami, ale taktiež strechou, podlahami alebo suterénom a všetky tieto detaily sú z hľadiska tepelnej techniky náročnejšie, predovšetkým ich spoje s obvodovou konštrukciou. Výhodou je, ak je možné jeden typ tepelnej izolácie použiť pri zatepľovaní viacerých detailov, čo znižuje prácnosť rekonštrukcie ako aj proces samotného návrhu izolačného systému. Jedným z riešení je striekaná izolácia, ktorú je možné aplikovať v interiéri aj exteriéri, ako izoláciu fasády, strechy, podlahy či dokonca aj základov. Podobnú variabilitu ponúka napr. aj minerálna vlna.

Kedy sa mi investícia vráti späť

Zásadnou otázkou, ktorý si každý záujemca položí je, kedy sa mu investícia do zatepľovacieho systému vráti.

Doba návratnosti investície závisí najmä od veku stavby a pôvodných materiálov, ktoré boli na stavbu obvodových konštrukcií použité. Toto obdobie sa pohybuje v rozmedzí od 6 do 15 rokov, čo je v porovnaní so samotnou životnosťou stavby, ktorá sa v našich podmienkach pohybuje okolo 50 rokov, zanedbateľné a finančne výhodné.

Foto: Pixabay.com, Google